direct naar inhoud van 2.1 Aanleiding
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

2.1 Aanleiding

Steentjes makelaars heeft namens mevrouw C.J.M. Donderwinkel-Schutten een verzoek ingediend om functiewijziging op het perceel Kevelderstraat 4 te Zieuwent mogelijk te maken. Verzoeker wenst het agrarisch bedrijf op dit perceel op te heffen. Ter compensatie wil verzoeker een vrijstaande woning op het perceel teruggebouwen. De bestaande boerderijwoning zal worden gehandhaafd waardoor er uiteindelijk sprake is van een voormalig agrarisch bouwperceel met daarop twee woningen. Om te bezien of de gewenste functieverandering mogelijk is zal het verzoek getoetst moeten worden aan het (inter-)nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid. In deze toelichting wordt hier verder op ingegaan.