direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

4.4 Gemeentelijk beleid

4.4.1 Aanvulling beleid functieverandering Oost Gelre

Doel van de hierboven aangehaalde beleidsnotitie 'Functies zoeken plaatsen zoeken functies' is om de leefbaarheid, de vitaliteit én de ruimtelijke kwaliteit van het Achterhoekse buitengebied te versterken. Om dit te bereiken is in regionaal verband een aantal algemene uitgangspunten voor functieverandering opgesteld in de hierboven genoemde beleidsnotitie. Op lokale schaal hebben de Achterhoekse gemeenten de beleidsvrijheid om deze notitie nader uit te werken. Binnen de gemeente Oost Gelre heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie tot nu toe twee keer, bij vergadering van 12 maart 2008 en 14 april 2009, aangevuld c.q. aangepast. De aanvullingen c.q. aanpassingen zijn vastgelegd in de notitie 'Aanvulling beleid Functieverandering in het buitengebied Oost Gelre'. In Hoofdstuk 6 wordt aangegeven op welke manier dit plan past binnen het functieveranderingsbeleid.