direct naar inhoud van 5.5 Wegverkeerslawaai
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

5.5 Wegverkeerslawaai

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een geluidzone met uitzondering van wegen waar een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. De nieuw te bouwen woning is gelegen in de geluidzone van de Kevelderstraat. Voor de Kevelderstraat geldt een maximale snelheid van 80 km/uur.

Voor de nieuw te bouwen woning dient op basis van de Wet geluidhinder dus onderzoek gedaan te worden naar de geluidsbelasting op de gevel. Met behulp van de Standaardrekenmethode I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is de gevelbelasting op deze woning door het wegverkeer van in eerste instantie alleen van de Kevelderstraat indicatief berekend.

Voor de Kevelderstraat zijn geen verkeersgegevens beschikbaar, zodat door de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer een inschatting is gemaakt van de verkeersintensiteit. Aan de Kevelderstraat zijn twee bedrijven gelegen alsmede enkele burgerwoningen. De Kevelderstraat kan niet worden beschouwd als een doorgaande weg.

Voor geluidgevoelige objecten in een wegverkeerszone geldt op basis van artikel 82 van de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) op de gevel van een woning. Uit de gedane indicatieve berekening, waarbij een aanname is gedaan van het aantal motorvoertuigen per etmaal, blijkt dat de geluidbelasting op de gevel 48 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt dus niet overschreden.

Het wegverkeerslawaai is op basis van deze indicatieve berekening geen belemmering voor de realisatie van de woning. De berekening is bijgevoegd.