direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Planbeschrijving
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

Hoofdstuk 6 Planbeschrijving

De voor de gemeente Oost Gelre vastgestelde beleidsnotitie ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies’ maakt het mogelijk om, bij sloop van alle bedrijfsgebouwen met een minimum van 750 m², één vrijstaande woning te bouwen. In het plan wordt in totaal 720 m² aan bedrijfsgebouwen gesloopt namelijk de stal aan het hoofdgebouw (152 m2), de stal cq. werktuigenberging gelegen aan de weg bij het woonhuis (127 m2) en de ligboxenstal (441 m2) welke iets verderop aan de weg is gelegen.

Het verzoek voldoet niet aan de minimale sloopeis van 750 m2. Door sloop van de bedrijfsgebouwen en met name de ligboxenstal, zal er grote kwaliteitswinst worden behaald waardoor het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft besloten aan het verzoek mee te werken en maatwerk toe te passen. Na sloop wordt er een vrijstaande woning met bijgebouw teruggebouwd. De inhoud van de woning mag maximaal 750 m3 bedragen en het bijgebouw mag maximaal 70 m2bedragen. De nieuwe woning wordt in de directe nabijheid van de bestaande woning gebouwd zodat er een ruimtelijke eenheid zal ontstaan.