direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene procedureregels
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

Artikel 11 Algemene procedureregels

11.1 Afwijking

Met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onder 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De procedureregels zoals bepaald in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn van toepassing op de afwijking.

11.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder b kan een vergunning worden verleend voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. De procedureregels zoals bepaald in de Wabo zijn van toepassing op deze vergunning.

11.3 Wijziging (conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening)

Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging, opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan is, de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.