direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Bestaande situatie
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

Hoofdstuk 3 Bestaande situatie

Het plangebied ligt in een gebied met afwisselend rechte en kronkelende wegen, een watergang en hier en daar bossage. De omgeving bestaat met name uit agrarische gronden. De bebouwing bestaat afwisselend uit agrarische opstallen en woningen. Het plangebied ligt langs de kronkelende Steenbeek. Deze beek vormt een ecologische verbindingszone. Ten noorden, oosten en westen van het plangebied zijn twee agrarische bedrijven gevestigd. Ten zuiden van het plangebied liggen op ongeveer 250 m en 350 m afstand burgerwoningen.

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Buitengebied 1995 van de voormalige gemeente Eibergen. Het perceel heeft de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden met een bouwblok en de aanduiding Karakteristiek. Het agrarisch bouwblok ligt strak om de bestaande gebouwen en sleufsilo's. Uitbreiding van het agrarisch bedrijf is binnen dit bouwblok vrijwel niet mogelijk. De bedrijfswoning met aangebouwde stal heeft een karakteristieke uitstraling die behouden moet blijven. Verder staat in het plangebied een ligboxenstal, twee overige agrarische gebouwen en sleufsilo's.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01_0002.jpg"

Afbeelding 3 Uitsnede huidig bestemmingsplan, plangebied is groen omlijnd