direct naar inhoud van 4.1 Algemeen
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

4.1 Algemeen

Voor het plangebied geldt een aantal juridische en beleidskaders. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste samengevat. Op internationaal niveau zijn diverse regelingen van kracht die de duurzame instandhouding van habitats en soorten tot doel hebben. De meest verplichtende regelingen van de Europese unie zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het plangebied ligt niet in (de nabijheid van) een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. Deze regeling wordt daarom niet besproken. Op nationaal en provinciaal niveau is eveneens een aantal juridische en beleidskaders van toepassing op het plangebied. De belangrijkste worden hierna beschreven.