direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

4.4 Gemeentelijk beleid

4.4.1 Landschapsontwikkelingsplan

In het gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan zijn de landschappelijke kenmerken en visies beschreven. Bij het landschapsontwikkelingsplan zijn verschillende ensembleboeken opgesteld. In deze ensembleboeken worden de visie en het beleid van de verschillende landschappen beschreven. Het plangebied ligt in het ensembleboek voor Zwolle en de glooiingen. De visie voor dit gebied is: Pak de historische karakteristiek op en koppel deze aan het eigentijdse gemengd bedrijf van verbrede landbouw en buitenlui op het platteland.

Voorbeelden van doelen waar voorliggend plan aan voldoet, zijn:

  • verweving landbouw en andere functies in het gehele gebied;
  • ecologische verbindingszone langs de Slinge en de Steenbeek;
  • het versterken van de samenhang in het gehele gebied;
  • vergroten leefbaarheid op het platteleland en tegemoetkomen aan behoefte aan landelijk wonen
  • versterken recreatieve aantrekkelijkheid, zowel voor de eigen bevolking als voor toeristen; inzet op kleinschalige en extensieve mogelijkheden.

Met voorliggend plan worden uitbreidingsmogelijkheden geboden aan een agrarisch bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat het bedrijf niet meer rendabel is en de gebouwen verpauperen. Voor deze uitbreiding wordt langs de beek een bos en een poel aangelegd ter versterking van de EVZ. Verder wordt aan de voorzijde van het perceel laanbeplanting toegevoegd. Deze inpassing van het plan komt de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving ten goede, wat weer een positief effect heeft op de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied. Er zijn geen doelen waar voorliggend plan een nadelig effect op heeft.

4.4.2 Nota van uitgangspunten Buitengebied

In de Nota van uitgangspunten welke is opgesteld in het kader van bestemmingsplan Buitengebied is aangegeven dat uitbreiding van agrarische bouwblokken tot maximaal 1,5 ha is toegestaan. Deze nota is in mei/juni 2010 vastgesteld door de raad en vormt daarmee beleid voor het buitengebied. Deze uitbreidingsmogelijkheid is tevens opgenomen in het (voorontwerp)bestemmingsplan Buitengebied 2011. Het nieuwe agrarisch bouwblok wordt niet groter dan 1,5 ha.

Voorliggend plan past binnen het gemeentelijk beleid.