direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

Met de uitvoering van het plan gaan geen cultuurhistorisch waardevolle elementen verloren.

Het plangebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde. Dit houdt in dat bij bodemingrepen dieper dan 30 cm en groter dan 2500 m2 een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Echter de gronden waar de nieuwe stal komt, ligt al grotendeels binnen het bestaande bouwblok. De sleufsilo's liggen er buiten. Op de plaats waar de sleufsilo's komen, is de bodem al meerdere keren vergraven ten behoeve van het realiseren van de bestaande stal en de voeropslag. Naar verwachting zijn er in de bodem geen archeologische resten meer. Indien er toch resten aanwezig zijn, zijn deze waarschijnlijk niet meer in tact. Daarnaast zal de bodem niet dieper geroerd worden dan de bouwvoor. Voor de realisatie van de stal zal de bodem zelfs deels opgehoogd worden omdat de bodem richting de beek afloopt.