direct naar inhoud van 5.8 Externe veiligheid
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

5.8 Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het Bevi legt veiligheidsafstanden vast tussen risicobronnen en zogenoemde kwetsbare objecten (zoals woningen en scholen). De risicobronnen bestaan uit stationaire bronnen (zoals chemische fabrieken en lpg-tankstations) en mobiele bronnen (zoals een tankwagen en gasleiding). Tevens beperkt het Bevi het totale aantal aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf.

Op de risicokaart is aangegeven dat in de omgeving van het plangebied geen risicobron is gevestigd. Anderzijds maakt voorliggend plan ook geen risicobron mogelijk. Voorliggend plan zorgt niet voor belemmeringen in het kader van externe veiligheid.