direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Planbeschrijving
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

Hoofdstuk 6 Planbeschrijving

Het agrarisch bedrijf aan de Boerijendijk 9 is een melkvee bedrijf. Verzoeker wil dit bedrijf uitbreiden om uiteindelijk 220 stuks melkkoeien en bijbehorend jongvee te houden. Deze uitbreiding is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan omdat het bouwblok te klein is. Daarom is om een uitbreiding van het bouwblok gevraagd. Het bouwblok krijgt een oppervlakte van 1,5 ha.

De stal wordt uitgebreid en ten zuiden van de stal worden sleufsilo's aangelegd. Met de vergroting van het bouwblok, komt het bouwblok dichter tegen de EVZ de Steenbeek te liggen. Om te voorkomen dat de EVZ wordt aangetast, worden natuurelementen aangelegd in de vorm van een poel van ongeveer 400 m2 en een bos van ongeveer 850 m2. Deze natuurelementen worden ten zuiden van het bouwblok langs de Steenbeek aangelegd.

Langs de bestaande inrit staat laanbeplanting. Bij het perceel komt een tweede inrit om een scheiding te maken in een schone en een vuile weg. Langs de tweede inrit komt ook eenzijdig laanbeplanting. Verder wordt het perceel nog ingepast door vervanging van bestaande bomen en het aanleggen van een haag. In de bijlage is het erfbeplantingsplan toegevoegd. Onderstaande afbeelding komt uit dit beplantingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01_0003.jpg"

Afbeelding 2 Erfinrichtingsplan