direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-OW01

4.4 Gemeentelijk beleid

4.4.1 Bestemmingsplan Buitengebied 1998

Het perceel Kerkdijk 6 te Vragender is gelegen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'. Het perceel is gelegen in 'agrarisch gebied met landschappelijke waarde' en bestemd als Wonen. In het geldende bestemmingsplan is aangegeven dat er bij een woonbestemming 70 m2 aan bijgebouwen aanwezig mogen zijn of, indien bij het ontwerp van het bestemmingsplan al meer aanwezig was, de omvang van deze gebouwen. Het geldende bestemmingsplan kent geen afwijking of wijziging om meer bijgebouwen bij de bestemming wonen toe te laten. Om het plan te kunnen realiseren dient er een procedure om herziening van het bestemmingsplan te worden gevolgd.

4.4.2 Welstand

Een nog in te dienen bouwplan zal worden voorgelegd aan de adviescommissie voor welstand. Deze commissie zal beoordelen of het bouwplan passend zal zijn in de omgeving.