direct naar inhoud van 5.5 Wegverkeerslawaai
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-OW01

5.5 Wegverkeerslawaai

Alle wegen in nederland zijn voorzien van een geluidzone. Gevoelige objecten, zoals woningen, welke worden opgericht in deze zone dienen een binnenwaarde te hebben van maximaal 35 dB. Om dit te garanderen dient er een akoestisch onderzoek te worden verricht naar de geluidbelasting in de woning afkomstig van het wegverkeer.

Het plangebied Kerkdijk 6 te Vragender is niet gelegen in de zone van de Hamelandweg, de Kerkdijk of de Vragenderweg. Daarnaast wordt er geen geluidgevoelig object opgericht. Een onderzoek naar het wegverkeerslawaai is dan ook niet noodzakelijk.