direct naar inhoud van 3.2 Gewenste situatie
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-VG06

3.2 Gewenste situatie

In de gewenste situatie willen verzoekers de activiteiten op hun perceel uitbreiden. Het bestaande woonhuis met aangebouwde wooneenheid blijft bestaan net zo als het gebouw t.b.v. de huisvesting van paarden. De bestaande kapschuur komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe grotere kapschuur tevens HIT-stal. Daarbij mag nog een stal t.b.v. de opslag van stro en hooi worden opgericht.

Indicatief wordt aangegeven dat er een overdekte paardenstal wordt gebouwd. Aan de rand van het bos wordt een vaste mest opslagplaats gerealiseerd. Het perceel wordt landschappelijk ingepast. De onderstaande verbeelding is de gewenste situatie zoals aangegeven in het landschapsplan. In de nieuwe situatie wordt de bestaande bestemming Wonen gewijzigd in Wonen met paardenpension en -recreatie. De aangegeven opslag van materialen in het bos gaat niet door. Deze opslag wordt elders op het perceel en in de bestaande bijgebouwen opgslagen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI041-VG06_0003.png"

Gewenste globale situatie