direct naar inhoud van 4.1 Algemeen
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-VG06

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste juridische kaders en beleidskaders samengevat. Het plan betreft een kleinschalige ontwikkeling op een enkel perceel dat niet gelegen is in een beschermd gebied in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor zover andere Europese en/of nationale wet- en regelgeving van toepassing is op deze ontwikkeling wordt deze hieronder verder uitgewerkt.