direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Planbeschrijving
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-VG06

Hoofdstuk 6 Planbeschrijving

Het perceel Kerkdijk 6 te Vragender is gelegen in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1998 en bestemd voor Wonen. Op het perceel worden hobbymatig paarden en pony's gehouden. Tevens wordt op kleinschalige basis paardrijles gegeven.

Verzoeker wil zijn activiteiten uitbreiden met een overdekte paardenbak (indicatief) en een stal voor de opslag van stro en hooi. Laatstgenoemde stal komt in de plaats van een te slopen stal maar wordt iets groter uitgevoerd. Aan een bosrand wordt een vaste mest opslagplaats gerealiseerd die nu nog in het bos is gelegen.

De gewenste activiteiten passen niet in het geldende bestemmingsplan en bij de bestemming Wonen. Door middel van een partiele herziening van de bestemming wordt de bestemming Wonen gewijzigd in wonen met paardenpension en -recreatie. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.