direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied 1998, herziening 45, Heringsaweg 18 Lievelde
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI061-VG05

4.4 Gemeentelijk beleid

4.4.1 Bestemmingsplan Buitengebied 1998

Het perceel Heringsaweg 18 te Lievelde is gelegen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'. Op 7 april 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente Groenlo herziening 22 vastgesteld waarbij het agrarisch gebruik is omgezet naar wijngoed. Het perceel is gelegen in 'agrarisch gebied' en dus bestemd als Wijngoed. In dit bestemmingsplan is specifiek aangegeven welke activiteiten en in welke omvang deze in de inrichting mogen worden uitgeoefend. De voorschriften van het 'bestemmingsplan Buitengebied 1998' zijn op deze herziening 22 van toepassing.

Het verzoek is gericht tot uitbreiding van de bestemde activiteiten met o.a. verblijfsrecreatie (in kamers en op de camping). Het geldende bestemmingsplan kent geen afwijking of wijziging om verblijfsrecreatie en overige activiteiten in deze bestemming toe te laten. Om het plan te kunnen realiseren dient er een procedure om herziening van het bestemmingsplan te worden gevolgd.

4.4.2 Welstand

Een bouwplan is reeds voorgelegd aan de adviescommissie voor welstand. Deze commissie heeft in haar vergadering van 15 december 2010 goedkeuring aan het bouwplan gegegeven.

4.4.3 Toekomstvisie 2020

Voor de gemeente Oost Gelre is de Toekomstvisie 2020 vastgesteld. In deze visie is verbeeld hoe de gemeente zichzelf ziet in het jaar 2020.

Het gemeentelogo van Oost Gelre verbeeldt een vlinder. De vlinder staat enerzijds voor de ontwikkeling die de oude gemeenten Lichtenvoorde en Groenlo hebben doorgemaakt, anderzijds voor schoonheid, vriendelijkheid, zelfstandigheid en natuur. De vleugels van de vlinder zijn opgebouwd uit twintig verschillende pictogrammen. Deze pictogrammen zijn een directe vertaling van de vele aspecten waar de gemeente mee geassocieerd kan worden. Allemaal losse elementen, die samen één geheel vormen; het beeldmerk symboliseert daarmee aandacht voor het individu, maar ook voor het totaal.

De activiteiten welke verzoekers voor ogen hebben komt het meest overeen met het symbool 'klinkende wijnglazen'. Een belangrijke zinsnede, welke het meest vergelijkbaar is met het verzoek, wordt hieronder weergegeven: "Het Bourgondische karakter is een belangrijk verkoopargument voor toerisme en recreatie. De associatie met het Bourgondische legt de gemeente Oost Gelre geen windeieren; het gebied is een gewilde locatie voor grote evenementen met (inter)nationale bekendheid. Daarnaast overheerst de kleinschaligheid met kwaliteit: gastvrijheid en genieten zijn daarbij belangrijke dragers. Wellness, spiritualiteit, bijzondere overnachtingsplekken en kwaliteitsrestaurants (met 'slow-food') geven er uiting aan".

De activiteiten welke verzoekers willen uitoefenen passen prima binnen de Toekomstvisie 2020 voor de gemeente Oost Gelre.