direct naar inhoud van 2.1 Aanleiding
Plan: Buitengebied herziening G.J. Doorninkweg 8 Lichtenvoorde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI101-OW04

2.1 Aanleiding

Bij de gemeente is een verzoek binnengekomen om de agrarische bestemming (inclusief agrarisch bouwperceel) op het perceel G.J. Doorninkweg 8/8a te Lichtenvoorde te wijzigen in een woonbestemming. Het is de bedoeling de bestaande woning G.J. Doorninkweg 8/8a te bestemmen als een woning.

Tevens is er op het perceel nog een voormalige karakteristieke bedrijfswoning aanwezig.

In de oorspronkelijke karakteristieke bedrijfswoning heeft in de jaren '90 een grote brand gewoed. Door de grote brand is de staat van de boerderij slecht. In 1996 is een nieuwe bedrijfswoning vergund. Dit betreft de woning G.J. Doorninkweg 8/8a.

De voormalige karakteristieke bedrijfswoning krijgt eveneens een woonbestemming, onder voorwaarde dat het erf wordt opgeschoond, niet meer functionele voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt en het markante bebouwingssilhouet wordt gehandhaafd, dan wel wordt versterkt.

Dit verzoek is ingediend in het kader van de beleidsnota Functies zoeken plaatsen zoeken functies. Het verzoek voldoet niet geheel aan het geldende beleid. Echter weegt het behoud van het karakteristieke pand zodanig zwaar dat in dit geval wordt besloten medewerking te verlenen. In verband hiermede is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.