direct naar inhoud van 3.1 Bestemmingsplan Buitengebied 2011
Plan: Buitengebied herziening G.J. Doorninkweg 8 Lichtenvoorde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI101-OW04

3.1 Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied 2011, vastgesteld bij het raadsbesluit van 18 december 2012 en heeft de bestemming 'Agrarisch gebied' met agrarisch bouwvlak met mede bestemmingen 'archeologisch verwachtingswaarde 1 en 2' met functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.
Binnen een dergelijk bouwvlak zijn agrarische opstallen, incl. de agrarische bedrijfswoning toegestaan. De agrarische opstallen zijn meer noordelijk ten opzichte van de bestaande woningen gelegen.

De oorspronkelijke woning was op het noorden georiƫnteerd, terwijl de bedrijfsgebouwen ten oosten daarvan zijn gerealiseerd. De ontsluiting vindt plaats via een reeds aanwezig inrit. Dit wordt gehandhaafd en blijft dienst doen voor de bestaande woningen.

Eind jaren '90 is de woning aan de G.J. Doorninkweg nieuw gebouwd, omdat in de bestaande bedrijfswoning brand heeft gewoed. Als gevolg hiervan is de erfopzet ook gewijzigd.

In dit bestemmingsplan Buitengebied valt op dat veel boeren erven een woonbestemming hebben gekregen vanwege het stoppen van het agrarische bedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI101-OW04_0003.png"

Afbeelding 2 Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2011

Op het perceel zijn verschillende (niet meer functionele) agrarische opstallen en erfverhardingen aanwezig. Het erf wordt opgeschoond en niet meer functionele gebouwen worden gesloopt.