direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied herziening G.J. Doorninkweg 8 Lichtenvoorde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI101-OW04

4.4 Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft samen met andere gemeenten in de regio Achterhoek het beleidsdocument 'Functies zoeken plaatsen zoeken functies' opgesteld. Dit is het functieverandering beleid waarmee functieverandering van agrarisch naar wonen of werken mogelijk wordt gemaakt. In dit beleid is de mogelijkheid opgenomen om het agrarisch bedrijf te stoppen, de agrarische opstallen te slopen en hiervoor in de plaats woningen te realiseren.

In het laatst geformuleerde functiewijzigingsbeleid is opgenomen dat het mogelijk is één nieuwe woning te realiseren als er ten minste 1.000 m2 aan agrarische opstallen wordt gesloopt. Bij iedere woning mag een bijgebouw worden opgericht.

Voordat dit gerealiseerd mag worden, moet een bestemmingsplan herziening plaatsvinden, waarmee de agrarische bestemming van het perceel wordt vervangen door de besteming Wonen.

Op de locatie G.J. Doorninkweg 8 wordt minder dan 1.000 m2 gesloopt. Dit wordt in dit bijzondere geval gerechtvaardigd omdat het karakteristieke bebouwingssilhouet van de voormalige dienstwoning wordt gehandhaafd.