direct naar inhoud van 8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied herziening G.J. Doorninkweg 8 Lichtenvoorde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI101-OW04

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

8.2.1 Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft met ingang van .... gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken heeft een ieder de gelegenheid om een zienswijze omtrent het plan naar voren te brengen.

8.2.2 Artikel 3.1.1.-overleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te worden gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Binnen het plan zijn geen nationale belangen in het geding. Hierdoor hoeft op basis van artikel 3.1.1. Bro geen vooroverleg gevoerd te worden met de Vrom-inspectie. In de ontwerpfase zullen de diensten van provincie en Rijk (en het Waterschap) door middel van een kennisgeving op de hoogte worden gebracht van het ontwerpbestemmingsplan.

Ter voldoening hieraan is goedkeuring gevraagd aan de provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel.