direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

Artikel 4 Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Maatschappelijk ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. een rioolgemaal uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';

met daarbijbehorende:

 • c. wegen en (fiets)paden;
 • d. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;
 • g. (markt)standplaatsen;
 • h. straatmeubilair;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels

Op de voor ' Maatschappelijk ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

4.2.1 Gebouwen
 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. De bouwhoogte van de gebouwen mag maximaal 9 m bedragen;
 • c. Het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak bedraagt 100%.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede nutsvoorzieningen en straatmeubilair mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder art. 4.2.2. sub a mag de bouwhoogte van vlaggen-, verlichtingsmasten en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 10 m bedragen;
 • c. binnen het aangegeven bouwvlak met nadere aanduiding 'gemaal' is uitsluitend een rioolgemaal toegestan.

4.3 Nadere eisen
4.3.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in deze regels bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

 • a. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het terrein;
 • b. het aantal standplaatsen, de lokatie voor de standplaatsen en de duur van het gebruik van de standplaatsen op het terrein.
4.3.2 Gebruik

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.