direct naar inhoud van 3.2 Gewenste situatie
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

3.2 Gewenste situatie

Naast de bestaande sporthal en in het verlengde van de Kapelweg en op de huidige parkeerplaatsen, wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie opgericht. Deze accommodatie zal bestaan uit een sporthal met twee sportzalen met bijbehorende kleedkamers en overige voorzieningen.

Het reeds bestaande gebouw wordt aan de voorzijde uitgebouwd met o.a. een ontmoetingsruimte en vergaderruimte.

De nieuwbouw wordt door middel van een overdekte passage (gang) verbonden aan de bestaande bebouwing.

Het nieuwe gebouw komt te liggen in het geldende bestemmingsplan Vragender bebouwde kom, algehele herziening 2005, op de bestemming 'Verkeerdoeleinden' en 'Groendoeleinden'. Deze bestemming zal moeten worden herzien.

De aan te leggen parkeerplaatsen komen te liggen in de bestemming 'Agrarisch met landschappelijke waarde'. Deze bestemming moet derhalve worden herzien.

Het nieuw op te richten multifunctioneel gebouw komt te liggen aan de rand van de openbare Kapelweg.

Ten opzichte van deze openbare weg moet, in verband met veiligheid, een minimale afstand van 8 meter worden aangehouden, gemeten vanaf de rand van het gebouw tot aan de rand van de weg. Deze afstand wordt niet gehaald. Er is derhalve besloten de Kapelweg voor het gemotoriseerde verkeer af te sluiten en er een fietspad aan te leggen.

Aan de zijde van de bestaande bebouwing is een rioolgemaal aanwezig welke in beheer is van het Waterschap Rijn en IJssel. In verband met de beoogde uitbouw aan de voorzijde van het gebouw dient dit gemaal te worden verplaatst. Op kosten van het Waterschap zal het gemaal worden verplaatst naar de andere zijde van het gebouw en worden gesitueerd naast de beoogde nieuwbouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01_0003.png"

Globale gewenste situatie

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01_0004.png"

Aanzicht gewenste accommodatie bestaand en nieuw