direct naar inhoud van 4.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

4.3 Gemeentelijk beleid

4.3.1 Bestemmingsplan Vragender bebouwde kom

De op te richten multifunctionele accommodatie komt te liggen in de bestemming 'Verkeer' en 'Groen', zoals is aangegeven in het geldende bestemmingsplan Vragender bebouwde kom uit 2005.

De oprichting van een multifunctionele accommodatie past niet op genoemde bestemmingen zodat deze worden herzien tot 'Maatschappelijk'. Met deze herziening van het bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd. Aan de nieuwe bestemming worden planregels verbonden.

De uitbreiding van de bestaande bebouwing zal plaatsvinden buiten de in het bestemmingsplan aangegeven bouwvlak. Wel zal de uitbreiding liggen in de bestemming 'sport'. Bouwen buiten het bouwvlak is niet toegestaan. Ook hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Ook hier wordt de bestemming 'Sport' gewijzigd naar 'Maatschappelijk'.

4.3.2 Bestemmingsplan Buitengebied 1998

Bij de op te richten multifunctionele accommodatie worden parkeervoorzieningen aangelegd. Deze parkeerplaaten worden opgericht in de bestemming 'Agrarisch gebied met landschapswaarden', zoals is aangegeven in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1998.

De aanleg van de parkeerplaatsen past niet in de genoemde bestemming zodat deze wordt herzien naar 'Maatschappelijk'. Met deze herziening van het bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd. Aan de nieuwe bestemming worden planregels verbonden.