direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

5.2 Bodem

Door Econsultancy bv is in opdracht van verzoeker een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel om met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiƫnische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er geen milieuhygiƫnische belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie en wijziging van het bestemmingsplan. Ten behoeve van de verwerking van de vrijkomende grond wordt verwezen naar de uitgangspunten van het Besluit bodemkwaliteit.

Het verkennend bodemonderzoek met nummer 09126331 is als bijlage bijgevoegd.