direct naar inhoud van 5.3 Flora en Fauna
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

5.3 Flora en Fauna

Ten behoeve van de bouw van een multifunctionele accommodatie is in november 2008 een onderzoek naar de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. In dit rapport was nog sprake van het draaien van de voetbalvelden waarbij een aantal eiken verplaatst cq. gekapt moest worden. Dit draaien van de velden is van de baan zodat de bomen gespaard kunnen blijven.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied geen significante nadelige gevolgen heeft voor de onderzochte soortgroepen. Voor de onderzochte soortgroepen zijn geen nadere onderzoeken of ontheffingen noodzakelijk.

Het rapport met nummer 0888 is als bijlage bijgevoegd.