direct naar inhoud van 5.5 Wegverkeerslawaai en parkeren
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

5.5 Wegverkeerslawaai en parkeren

De op te richten multifunctionele accommodatie komt te liggen aan de rand van de openbare Kapelweg. In verband met de veiligheid dient een gebouw op minimaal 8 meter van de rand van de weg te worden opgericht. Omdat het nieuwe gebouw een dusmatige afmeting krijgt waarbij het multifunctionele karakter het best tot zijn recht komt, en er rekening moet worden gehouden met de bestaande voetbalvelden, komt het nieuwe gebouw te liggen over de openbare weg. Hierdoor zal de Kapelweg voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer worden afgesloten en zal een fietspad worden aangelegd. Door middel van verkeersborden zal dit vroegtijdig kenbaar worden gemaakt.

Het nieuwe gebouw komt te liggen op het terrein waar nu parkeerplaatsen zijn gelegen. Deze parkeerplaatsen worden dus opgeheven en nieuw gesitueerd aan de overzijde van de Kapelweg. De parkeerplaatsen zullen worden gebruikt ten behoeve van de bestaande sporthal, de nieuwe multifunctionele accommodatie en de sportvelden. De verkeersdeskundige van de gemeente Oost Gelre heeft berekend dat er, ten behoeve van een gymzaal, sportveld, stadion en cultureelcentrum wijk/verenigingsgebouw er 102 parkeervakken aanwezig moeten zijn. Ten behoeve van de gehele accommodatie worden 60 parkeervakken gerealiseerd.

Als alle functies op het sportterrein tegelijkertijd plaatsvinden zal er een tekort aan parkeervakken zijn.

In de huidige situatie zijn ongeveer 30 parkeerplaatsen aanwezig ten behoeve van de sportvelden en de gymzaal. In de nieuwe situatie worden dus bijna twee keer zoveel parkeerplaatsen aangelegd. In de praktijk zal het nagenoeg niet voorkomen dat de beide sportzalen alsmede de sportvelden gelijktijdig worden gebruikt. Het aantal van 60 parkeerplaatsen worden, na beoordeling van de gemeentelijke verkeersdeskundige, als voldoende beoordeeld.

Een afschrift van de berekening is als bijlage bijgevoegd.