direct naar inhoud van 5.9 Overige beoordelingen
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

5.9 Overige beoordelingen

5.9.1 Stedenbouwkundige beoordeling

Het nieuwe gebouw heeft in omvang en hoogte te weinig ruimte op de beoogde plek. Daardoor komen enkele functies ruimtelijk in de knoei. De maat en schaal van het gebouw zijn op de rand van een es niet in overeenstemming.

Daarnaast is de Kapelweg een historische route die verbonden is met het dorp Vragender. Op oude kaarten is de route terug te vinden met de ruïne als belangrijk element. Het afsluiten van de weg is vanuit die historische optiek ongewenst.

Ondanks dat stedenbouwkundig het beoogde plan negatief wordt beoordeeld heeft het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre besloten dat het beoogde plan doorgang moet vinden en de weg moet worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

5.9.2 Molenbeschermingszone

Ingevolge het bestemmingsplan Buitengebied 1998 ligt het plangebied in een molenbeschermingszone. Dit wil zeggen dat in deze zone geen bouwwerken hoger dan 10 meter mogen worden opgericht. Dit is om te voorkomen dat de molen te weinig wind zal krijgen en om de waarde als landschapsbepalend element te behouden.

De nieuw op te richten multifunctionele accommodatie zal iets hoger worden dan 8 meter zodat het op te richten gebouw voldoet aan het genoemde in het geldende bestemmingsplan.

5.9.3 Rioolgemaal en persleiding

In het plangebied bevindt zich een rioolgemaal met bijbehorende persleiding van het Waterschap Rijn en IJssel. In verband met de voorgenomen nieuwbouw zal het gemaal in de verdrukking komen en wordt de rioolersleiding overbouwd. Dit vindt geen toestemming van het Waterschap.

In overleg met de Stichting MFA 'De Bult' heeft het Waterschap aangegeven om het rioolgemaal en de vrijverval- en drukriolering te verleggen. De kosten voor verplaatsing worden door het Waterschap betaald.

5.9.4 Duurzaam bouwen

Het dak van de nieuw te bouwen sporthal wordt voorzien van een zonnedak. Dit wil zeggen dat het gehele dak wordt voorzien van zonnecellen. Onder de zonnecellen bevinden zich isolerende platen welke zijn voorzien van leidingen met water, wat door de cellen wordt opgewarmd.

Daarnaast vindt er warme/koude opslag plaats. Dit wil zeggen dat er in de bodem warm- en koud water wordt opgeslagen welke naar behoefte kan worden opgepompt. Hiermee kan het gebouw worden opgewarmd of worden gekoeld. De verwachting is dan ook dat het gebouw energie-neutraal zal zijn.