direct naar inhoud van 7.2 Exploitatieplan
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

7.2 Exploitatieplan

Door de Stichting MFA 'De Bult' is een exploitatiplan overlegd welke door de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg van de gemeente Oost Gelre is beoordeeld en goedgekeurd. Het gebruik van het gebouw door verenigingen en verhuur aan derden is goed bevonden.

Indien het project aanleiding geeft tot uitkering van planschade (artikel 6.1 Wro) zullen de kosten worden doorberekend aan de verzoeker. Ten behoeve van het project is een anterieure overeenkomst inzake grondexploitatie en planschade afgesloten met verzoeker. Deze overeenkomst is als bijlage bijgevoegd. Omdat het projectbesluit niet voorziet in een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening hoeft voor de betrokken gronden geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro te worden vastgesteld.

Burgemeester en wethouders achten het plan economisch uitvoerbaar.