direct naar inhoud van 7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.3.1 Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage gelegen

7.3.2 Artikel 3.1.1.-overleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te worden gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Ter voldoening hieraan is het (voor) ontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan het waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en inspectie VROM.

Reactie waterschap Rijn en IJssel

Tegen het voorontwerp bestemmingsplan heeft het waterschap Rijn en IJssel enkele opmerkingen ingediend. Deze opmerkingen zijn in het ontwerp bestemmingsplan verwerkt. Tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft het waterschap geen zienswijzen ingediend.

Reactie provincie Gelderland

Tegen het voorontwerp bestemmingsplan alsmede tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn door de provincie geen zienswijzen ingediend.

Reactie inspectie VROM

Tegen het voorontwerp bestemmingsplan alsmede tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn door de inspectie geen zienswijzen ingediend.