direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen en bermen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. nutsvoorzieningen en straatmeubilair
 • d. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
 • e. (dag)recreatieve mogelijkheden in de openlucht en speelvoorzieningen;

met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en straatmeubilair gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 25 m².
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen;
4.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:
  • 1. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 2. de breedte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 3. de oriëntering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 4. de wijze van afdekking van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 • b. De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.