direct naar inhoud van 3.2 Gewenste situatie
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

3.2 Gewenste situatie

De aanleiding voor uitbreiding van het bedrijf is beschreven in paragraaf 2.1 'Aanleiding'. In de gewenste situatie worden de sleufsilo's in tact gelaten voor de opslag van maïs. Naast deze sleufsilo's is een nieuwe opslagloods wenselijk voor materialen en zakgoed (o.a. kunstmeststoffen). Deze loods (loods K) krijgt een afmeting van 55 x 24 meter (1.320 m2) met een hoogte van maximaal 10 meter. Daarnaast is het wenselijk een bestaande loods naar achteren te verlengen met ongeveer 40 meter. In deze nieuwe loods (loods J) van ruim 3000 m2 kunnen dan de grondstoffen worden opgeslagen. De hoogte van deze loods bedraagt maximaal 12 meter. In deze nieuwe gebouwen kunnen vrachtwagens inpandig laden en lossen. In beide opslagloodsen worden alle materialen, goederen, onderdelen, etc. inpandig opgeslagen. Hierdoor zal er op het buiten- en binnenterrein geen ongewenste opslag meer plaatsvinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07_0005.png"

Naast bovengenoemde nieuwbouw van een tweetal opslagloodsen wordt het bestaande bedrijfsgebouw I, zoals op voorstaande plattegrond is aangegeven, intern verbouwd en bouwkundig uitgebreid met een opslagloods. Onderstaande tekening geeft de gewenste situatie weer van deze ver- en uitbouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07_0006.png"