direct naar inhoud van 5.6 Luchtkwaliteit
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

5.6 Luchtkwaliteit

Buro Blauw heeft in april 2012 in het kader van de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit berekeningen gemaakt van de emissies van fijnstof (PM10) en stikstofoxide (NO2). Voor een mengvoederbedrijf zijn de relevante stoffen uit de Wet Luchtkwaliteit PM10 en NO2.

Uit de berekeningen volgt dat Gunnewick voor PM10 niet in betekende mate (NIBM) bijdraagt aan de achtergrondconcentratie omdat de bijdrage kleiner is dan 3% van de grenswaarde voor PM10. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie wordt niet overschreden. Ook de grenswaarde van PM10 als 24-uursgemiddelde wordt niet vaker dan 35 overschreden.

Uit de berekeningen volgt ook dat Gunnewick voor stikstofdioxide niet in betekende mate (NIBM) bijdraagt aan de achtergrondconcentratie, omdat de bijdrage kleiner is dan 3% van de grenswaarde voor NO2.

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie wordt niet overschreden. Ook de grenswaarde van NO2 als 24-uursgemiddelde wordt niet vaker dan 35 keer overschreden.

De eindconclusie is dat Gunnewick voldoet aan de Wet Luchtkwaliteit. Het onderzoeksrapport met nummer BL2012.5740.03-V03 van 19 april 2012 is als bijlage bijgevoegd.