direct naar inhoud van Kennisgeving
Plan: Omgevingsvergunning herbouw boerderij Winterswijkseweg 66 Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.PBBUI2016-VG01

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de "Omgevingsvergunning herbouw boerderij Winterswijkseweg 66 Vragender" is verleend. Het besluit (activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van beroep is verstreken. Dit betreft een termijn van 6 weken die ingaat 1 dag na het publiceren van het besluit. Onderhavig plan voorziet in herbouw van de boerderij na sloop van de bestaande boerderij, waarna de gehele boerderij als woonhuis in gebruik wordt genomen, op het perceel Winterswijkseweg 66 te Vragender. Na afloop van genoemde inzagetermijn mag gestart worden met eventuele werkzaamheden. Van een uitzondering op deze regel is sprake als tijdens de beroepstermijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval moet de beslissing van de rechter worden afgewacht.