direct naar inhoud van Kennisgeving
concept
NL.IMRO.1586.PBLIC004-OW05

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de projectafwijking "Omgevingsvergunning uitbreiden woning Aaltenseweg 91 Lichtenvoorde" met ingang van 25 mei 2012 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 5 juli 2012. De projectafwijking voorziet in de uitbreiding van een bestaande woning op het perceel Aaltenseweg 91 te Lichtenvoorde. Het plan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.